459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Svalová atrofie

Popis atrofie

Fyziologie (jak to má fungovat)

Kosterní neboli příčně pruhovaná svalovina je tvořena mnohojadernými buňkami (rhabdomyocyty). Svalová vlákna se do sebe zasouvají podobně jako šuplíky do stolu, čímž vzniká svalový stah. K pohybu svalových vláken je potřeba energie a také dostatek vápenatých iontů.

Etipatogeneze

Svalová atrofie, jinými slovy úbytek svalstva, může vznikat z mnoha příčin, ale základním mechanizmem je úbytek svalových vláken, a tím ubývání svalové hmoty jako takové.

Příčiny nemoci

  • součást stárnutí
  • inaktivita (nečinnost), nedostatek pohybu, cvičení, sportu
  • podvýživa, vychrtlost, hubenost
  • zvýšené působení tlaku (poškození) na sval
  • cukrovka, diabetes mellitus (únava, ospalost, žízeň, hlad, nadměrné močení, necitlivost, brnění končetin, svědění kůže, průjem, záněty močových cest, afty, zápach z úst a z moči)
  • neuropatie, porucha nervů (snížení citlivosti končetin, mravenčení, brnění, svědění, svalové křeče)
  • vzteklina (kousnutí, únava, porucha spánku, napětí v jizvě, křeče, pocení)
  • mužský přechod, andropauza (podrážděnost, nespavost, únava, úbytek svalové hmoty, snížení sexuální touhy)

Příznaky

Lidské tělo je ochablé, pochopitelná je únava. Při silné atrofii není zajištěna plná funkce končetin. Svaly jsou opticky menší a neschopné stoprocentní kontrakce.

Komplikace

Při svalové atrofii dochází k značnému omezení pohybu, nemocný se tak může snadno stát v běžném životě nesamostatným.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčebné postupy spočívají v postupném zapojování svalů do zátěže. Pomalé rehabilitace a cvičení nejlépe napomáhají k obnovování svalové hmoty. Pokud svalová atrofie vzniká z příčiny jiné nemoci, tak je nutno vyřešit danou nemoc a až následně efektivně léčit úbytek svalové hmoty.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)